Ekshumacje

Ekshumacja w miejscu pochówku w celu pogłębienia grobu i dochowania do niego kolejnej osoby.

Ekshumacja w celu wydobycia i złożenia szczątków w nowym grobie na terenie dotychczasowego cmentarza lub na cmentarzu wskazanym przez klienta.

Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzina decyduje się na ekshumację zwłok w celu przeniesienia zwłok bądź szczątków do nowego miejsca spoczynku. Decyzja wynika z woli, aby szczątki znajdowały się bliżej miejsca zamieszkania rodziny, czy też w sytuacji, gdy chcą umieścić kilka osób w jednej mogile. Zakład pogrzebowy Hreczuch z Wrocławia w ramach wykonywanych usług pogrzebowych przeprowadza również tą delikatną procedurę. Wykwalifikowana obsługa zadba o dopełnienie wszelkich formalności urzędowych, zwracając się do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego o otrzymanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji, kiedy jest dopuszczalna, czyli pomiędzy 16 października a 15 kwietnia lub jeśli zajdzie taka konieczność zwróci się z wnioskiem o przeprowadzenie ekshumacji poza dozwolonym terminem. Całodobowy zakład pogrzebowy Wrocław przeprowadza proces ekshumacji z należytym szacunkiem, procedura realizowana jest zazwyczaj w godzinach porannych, grób otwierany jest w obecności zarządcy cmentarza i Inspektora Sanitarnego, a obecność rodziny jest możliwa. Ekshumacja zwłok to bardzo delikatna sprawa, wobec tego należy wybrać doświadczonych praktyków do tego zadania, więc wybór najtańszego zakładu pogrzebowego często jest marnowaniem czasu z uwagi na mało profesjonalne podejście.