Czy urnę z prochami można trzymać w domu?

W dobie rosnącej popularności kremacji wiele osób zastanawia się nad możliwością przechowywania urny z prochami bliskiej osoby w domu. W poniższym artykule omówimy kwestię legalności takiego działania w Polsce oraz przedstawimy alternatywne rozwiązania dla osób, które chciałyby zachować pamięć o zmarłym w bardziej osobisty sposób. Sprawdź, jak postępować po kremacji bliskiej osoby.

 

Przepisy prawa w Polsce a przechowywanie urny w domu

Polskie prawo jest dość restrykcyjne w kwestii przechowywania urny z prochami w domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urna z prochami może być przechowywana jedynie na terenie cmentarza. Przepisy te mają na celu zapewnienie godnego pochówku zmarłym oraz utrzymanie porządku i higieny na terenie cmentarzy.

Niektóre osoby chciałyby zdecydować się na przechowywanie urny z prochami w domu ze względu na chęć uczczenia pamięci bliskiej osoby w bardziej intymny sposób. Niestety, polskie prawo nie pozwala na takie działanie, jednak warto rozważyć inne możliwości upamiętnienia zmarłego, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Alternatywne rozwiązania dla przechowywania urny

Mimo że po kremacji przechowywanie urny z prochami w domu nie jest legalne w Polsce, istnieją alternatywne rozwiązania, które pozwolą upamiętnić bliską osobę. Jednym z nich jest wybór biodegradowalnej urny, która może być zakopana na terenie cmentarza lub innym miejscu przeznaczonym do tego celu. Tego typu urny rozkładają się w naturalny sposób, nie zanieczyszczając środowiska.

Kolejnym rozwiązaniem jest umieszczenie urny w specjalnie przeznaczonym do tego celu grobowcu lub kolumbarium. W Polsce istnieje wiele miejsc, gdzie można przechowywać urny z prochami w sposób godny i bezpieczny. Warto skonsultować się z zakładem pogrzebowym, który pomoże wybrać odpowiednie miejsce dla urny.