Czy można zorganizować pogrzeb osobie niespokrewnionej?

W większości przypadków pogrzeb organizuje najbliższa rodzina zmarłego. Zdarza się jednak, z różnych względów, że krewni nie mogą dopełnić tego obowiązku. W takich okolicznościach jak najbardziej może zająć się tym osoba niespokrewniona.

 

Komu przysługuje prawo do organizacji pogrzebu?

Kwestię tego, komu przysługuje prawo do organizacji pogrzebu, reguluje Kodeks cywilny. Według przepisów pochówkiem w pierwszej kolejności może zająć się najbliższa rodzina zmarłego, a więc małżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo. Niekiedy jednak nie jest to możliwe, np. jeśli zmarły nie miał takiej rodziny. Wówczas pogrzeb mogą wyprawić dalsi krewni albo właśnie wyrażające taką wolę osoby niespokrewnione, np. przyjaciele czy znajomi. Jeżeli nie ma takich osób, obowiązek ten przypada gminie.

Nasz zakład, zajmujący się organizacją pogrzebów we Wrocławiu, nierzadko wspiera osoby niespokrewnione pragnące przygotować uroczystość pożegnalną dla swojego bliskiego. Aby było to możliwe, potrzebna jest zgoda krewnych zmarłego, a przypadku ich braku – gminy. W ramach naszych usług pomagamy w dopełnieniu tej i pozostałych formalności.

 

O czym pamiętać przy organizacji pogrzebu osobie niespokrewnionej?

Na proces organizacji pogrzebu składa się wiele etapów – zgromadzenie odpowiednich dokumentów (jak akt zgonu), umówienie terminu z zarządem cmentarza, zamówienie trumny lub urny, wieńców i innych elementów oprawy ceremonii.

Warto pamiętać, że na organizację pogrzebu można otrzymać świadczenie pieniężne – dotyczy to także osób niespokrewnionych ze zmarłym, które ponoszą koszty związane z przygotowaniem uroczystości żałobno-pożegnalnej. Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek, przedstawić m.in. rachunki, skrócony akt zgonu czy zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom.