Czy kremacja jest zgodna z wiarą katolicką?

Pochówek kremacyjny polega na spopieleniu ciała zmarłej osoby, przesypaniu prochów do urny i następnie umieszczeniu jej na cmentarzu. Nie jest to tradycyjna forma pochówku w Polsce, mimo to decyduje się na nią coraz więcej osób. Czy stoi ona jednak w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego?

 

Kremacja zwłok a Kodeks Prawa Kanonicznego

Wielu katolików obawia się, że kremacja zwłok nie jest zgodna z regułami ich religii. Kwestię tę jednak w sposób klarowny wyjaśnia Kodeks Prawa Kanonicznego. Można przeczytać w nim, że wierni są zobowiązani do przestrzegania „pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych”. Kremacja nie jest tu w żaden sposób obłożona zakazem – członkowie Kościoła katolickiego z czystym sumieniem mogą się na nią zdecydować. Jako firma zajmująca się kremacjami we Wrocławiu często obsługujemy właśnie osoby tego wyznania.

Trzeba jednakże zaznaczyć, że rzeczywiście istnieją okoliczności, kiedy kremacja zwłok nie jest przez Kościół dopuszczana. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba wybierająca tę formę pochówku kieruje się nienawiścią do religii katolickiej albo pragnie w ten właśnie sposób wyrazić sprzeciw wobec jej dogmatów.

 

Gdzie powinna zostać umieszczona urna kremacyjna?

Chociaż kremacja zwłok nie jest przez Kościół katolicki zakazana, to jednak nałożono na tę praktykę pewne wymagania. Przede wszystkim dotyczą one postępowania z prochami zmarłej osoby. Zgodnie z wiarą katolicką nie ma możliwości bowiem zabrania urny do domu lub innej tego rodzaju nieruchomości ani też tym bardziej ich rozsypania.

Po zakończeniu kremacji zwłok prochy przesypuje się natomiast do urny, która musi następnie spocząć w miejscu świętym, a więc cmentarzu. Zazwyczaj umieszcza się ją w grobie ziemnym bądź murowanym albo rzadziej – polu urnowym lub kolumbarium.