Przewóz zwłok w świetle przepisów

TreśćSposób, w jaki powinien przebiegać przewóz zwłok, określają stosowne przepisy. Poszczególne regulacje prawne mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków transportu – gwarantujących zarówno bezpieczeństwo sanitarne, jak i techniczne. Kto więc może zająć się przewozem zwłok?

 

Dokumenty niezbędne do realizacji usługi przewozu zwłok

Aby zlecić przewóz zwłok z miejsca zgonu – np. domu, szpitala czy też hospicjum – do chłodni konieczne jest przedstawienie karty zgonu. Dokument ten wystawia lekarz stwierdzający zgon. Dopiero na tej podstawie firma pogrzebowa może zgodnie z prawem podjąć się wykonania usługi.

Jako specjaliści od przewozu zwłok we Wrocławiu, ale również zajmujący się transportowaniem ciał zmarłych z zagranicy, pomagamy naszym klientom w dopełnieniu wymaganych formalności. W ramach organizacji międzynarodowego przewozu zwłok trzeba załatwić takie dokumenty, jak m.in. pozwolenie starosty ze względu na miejsce, w którym ciało ma zostać pochowane, oraz zaświadczenie polskiego konsula potwierdzające, że zwłoki mogą zostać przetransportowane do Polski.

 

Jakimi pojazdami realizuje się przewozy zwłok?

Przepisy w sposób jasny określają również wymogi techniczne, które muszą spełniać pojazdy do przewozu zwłok. Przede wszystkim tego typu samochody są w sposób trwały i wyraźny oznakowane. Ponadto wyróżniają się także wyposażeniem, na które składają się m.in. specjalne zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się trumny podczas podróży. Niezbędne jest także odizolowanie kabiny kierowcy od części auta, w której umieszczone jest ciało zmarłego.

Specjalistyczne pojazdy do przewozu zwłok mają zabudowę chłodniczą bądź izotermiczną, dzięki której możliwe jest utrzymanie właściwej temperatury, a więc zapewnienie odpowiednich standardów higieny i bezpieczeństwa sanitarnego.