Ile dni potrzeba aby zorganizować pogrzeb?

Organizacja pogrzebu to złożony proces, wymagający dopełnienia szeregu formalności i podjęcia wielu decyzji dotyczących samego przebiegu ceremonii. Ile czasu może zająć załatwienie wszystkich spraw dotyczących przygotowania pochówku? Podpowiadamy!

 

Od czego zależy termin pogrzebu?

W zakres organizacji pogrzebu wchodzi wiele czynności – trzeba m.in uzyskać odpowiednie dokumenty i skontaktować się z zarządem cmentarza. Termin pogrzebu zależy od wielu czynników, w tym tego, jak szybko uda się załatwić poszczególne formalności. Całą procedurę przyspiesza współpraca z profesjonalnym domem pogrzebowym, któremu można zlecić załatwienie większości z tych spraw.

Tradycyjnie pochówek wyprawia się w przeciągu pierwszych trzech dni od daty zgonu, ale nie jest to regułą. Zazwyczaj organizacja pogrzebu zajmuje około tygodnia. Wiele zależy od woli rodziny. Niekiedy bliscy zmarłego pragną przesunąć termin pogrzebu na późniejszy, choćby po to, by umożliwić przyjazd na ceremonię osobom mieszkającym w znacznej odległości. Bywa też, że dopełnienie formalności zajmuje więcej czasu – np. jeżeli trzeba zorganizować przewóz zwłok z zagranicy.

 

Jakich formalności trzeba dopełnić, by zorganizować pogrzeb?

Aby rozpoczęcie organizacji pogrzebu było w ogóle możliwe, konieczne jest uzyskanie aktu zgonu. Dokument ten stanowi podstawę podjęcia przygotowań do pochówku. Obejmują one uzgodnienie terminu z zarządem cmentarza. To z kolei również może wiązać się z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów.

Na czas organizacji pogrzebu wpływa również to, jak szybko podejmie się decyzje dotyczące m.in. rodzaju pochówku (tradycyjny lub kremacja), typu ceremonii (świecka czy też wyznaniowa), wyboru trumny lub urny, treści nekrologów i klepsydr oraz innych elementów oprawy pogrzebu.