W załatwieniu jakich formalności związanych z pochówkiem może pomóc zakład pogrzebowy?

Śmierć bliskiej osoby oznacza konieczność załatwienia licznych formalności pogrzebowych. Należy skompletować różnego rodzaju dokumenty i podjąć wiele decyzji dotyczących organizacji ceremonii pożegnalnej. Które z tych spraw można zlecić profesjonalnej firmie pogrzebowej? Wyjaśniamy!

 

Urzędowe formalności pogrzebowe

Lekarz stwierdzający zgon wystawia kartę zgonu. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania później aktu zgonu, umożliwiającego organizację pochówku. To właśnie jedna z najważniejszych formalności pogrzebowych, którą jak najbardziej można powierzyć firmie pogrzebowej. W tym celu wystarczy dać jej stosowne upoważnienie.

Akt zgonu wydaje urząd cywilny – po ten dokument trzeba zgłosić się najpóźniej 3 dni po śmierci bliskiej osoby. Kolejna urzędowa formalność pogrzebowa to ubieganie się o zasiłek przysługujący osobom opłacającym pochówek. Również i tą sprawą może zająć się dom pogrzebowy – po jego stronie leży wtedy skompletowanie potrzebnych dokumentów (np. wniosku, odpisu skróconego aktu zgonu, kopii rachunków). Zakład może też dopełnić formalności dotyczących transportu zwłok – krajowego i zagranicznego.

 

Formalności dotyczące organizacji pochówku

Profesjonalne firmy funeralne nie tylko wyręczają klientów w kontaktowaniu się z urzędami, takimi jak np. ZUS, KRUS, WBE czy MSWiA. Oprócz tego wspierają rodzinę zmarłego w organizacyjnych formalnościach pogrzebowych. W zakres tego typu usług wchodzi m.in. umówienie ceremonii pożegnalnej, zaplanowanie jej przebiegu, wykopanie grobu i demontaż pomnika.

Kolejne ważne formalności i decyzje, z którymi może pomóc dom pogrzebowy, to m.in. wybór i zamówienie trumny lub urny, wieńców i wiązanek, opracowanie i publikacja nekrologów oraz przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowych.