Jak przetransportować zmarłego z zagranicy?

Aby zorganizować transport zmarłego z zagranicy, trzeba dopełnić wielu różnych formalności. Sam przewóz również musi odbywać się w warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami. W artykule opisujemy najważniejsze kwestie dotyczące takiego transportu.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do organizacji transportu zmarłego z zagranicy?

Podstawowym elementem organizacji transportu zmarłego z zagranicy jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Należy w tym miejscu podkreślić, że w zależności od konkretnego kraju konieczne może okazać się dopełnienie innych formalności. Dlatego też warto powierzyć to zadanie profesjonalnym firmom – zyskuje się wówczas gwarancję, że cały proces będzie zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującym w danym państwie.

Do głównych dokumentów umożliwiających transport zmarłego z zagranicy można zaliczyć:

pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki mają zostać pochowane,

zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki mogą zostać przewiezione do Polski.

 

Jakie warunki muszą być spełnione podczas transportu zmarłego z zagranicy?

Sam przebieg transportu zmarłego z zagranicy również regulują stosowne przepisy. Przewóz musi odbywać się w specjalnie przystosowanych do tego celu samochodach, które zapewniają zarówno bezpieczeństwo sanitarne, jak i techniczne.

Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy do transportu zmarłych powinny być trwale oznakowane oraz wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed przesuwaniem się trumny w trakcie jazdy. Nie może w nich też zabraknąć wydzielonego miejsce na środki dezynfekcyjne i przyrządy do mycia. Podłoga powinna być wykonana z materiałów umożliwiających jej łatwe wyczyszczenie, a kabina kierowcy odizolowana od części samochodu, w której znajdują się zwłoki.