Jak postąpić w przypadku nieoczekiwanego zgonu osoby bliskiej?

W szpitalu, na drodze, w pracy czy nawet we własnym domu – w wielu przypadkach śmierć przychodzi nagle i bez najmniejszego ostrzeżenia. Najtrudniej jest w momencie, gdy dotknie ona kogoś z naszego najbliższego otoczenia: małżonka, rodzica bądź też dziecka. Emocje biorą wówczas nad nami górę, przez co nie sposób powstrzymać się od płaczu, krzyku lub histerii. W momencie tragedii w naszych głowach często nastaje zupełna pustka, tracimy chęci do działania, a przez towarzyszący sytuacji ból i stres zapominamy o podstawowych procedurach, jakich należy dopilnować w momencie zgonu członka rodziny. Postaramy się zatem podpowiedzieć, co powinniśmy zrobić i gdzie się zgłosić, aby móc godnie pożegnać zmarłego bliskiego.

 

Krok pierwszy – stwierdzenie zgonu

Pierwszą rzeczą, o jaką trzeba zadbać w momencie zgonu bliskiej osoby, jest wezwanie lekarza, który będzie mógł to oficjalnie potwierdzić. Najłatwiej skontaktować się wtedy z pogotowiem ratunkowym, ponieważ w załodze karetki znajduje się medyk, który posiada stosowne uprawnienia. Lekarz stwierdzający zgon ma obowiązek wydać rodzinie kartę zgonu – gdyby nie doszło do przekazania dokumentu, trzeba się o niego upomnieć. Dysponując poświadczeniem, należy w ciągu 3 dni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca śmierci bliskiej osoby i zgłosić jej zgon. W większości przypadków wystawienie przez Urząd Stanu Cywilnego aktu zgonu oraz przekazanie bezpłatnego odpisu skróconego aktu zgonu ma miejsce praktycznie od ręki.


Krok drugi – transport ciała

Po uzyskaniu karty zgonu możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym. W przeciwieństwie do Urzędu Stanu Cywilnego odległość między miejscem śmierci bliskiej osoby a lokalizacją firmy oferującej usługi pogrzebowe nie ma większego znaczenia. Nie należy jednak przesadzać – jeśli do zgonu doszło na terenie Wrocławia, zachęcamy do skorzystania z usług świadczonych przez zakład pogrzebowy Hreczuch. Po otrzymaniu zgłoszenia jego pracownicy niezwłocznie odbiorą zwłoki, a następnie przetransportują je do chłodni, gdzie panuje odpowiednia temperatura do tego, aby w bezpiecznych i higienicznych warunkach przechować ciało aż do pogrzebu. Jeśli do śmierci doszło poza granicami kraju, zakład pogrzebowy Hreczuch pomoże także w zorganizowaniu międzynarodowego transportu zmarłego.


Krok trzeci – organizacja pochówku

Na najbliższej rodzinie zmarłego spoczywa obowiązek zorganizowania pochówku. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie czujemy się na siłach, aby zajmować się przygotowaniami osobiście, możemy zwrócić się po pomoc np. do zakładu pogrzebowego Hreczuch. Wystarczy jedynie omówić z pracownikami poszczególne składowe ceremonii pogrzebowej, w tym wskazać rodzaj pochówku (to jest: tradycyjny czy kremacyjny, świecki czy wyznaniowy), dogodny termin uroczystości, miejsce spoczęcia zmarłego oraz wszelkie inne istotne szczegóły, włączając w to zakup trumny bądź urny. Dodatkowo można wówczas liczyć na uzyskanie cennych wskazówek przy wyborze najlepszych rozwiązań mieszczących się w dostępnym budżecie czy dopełnienie wszelkich formalności urzędowych np. celem uzyskania zasiłku pogrzebowego.